DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THUỘC LĨNH VỰC CẤM ĐẦU TƯ

DANH MỤC

CÁC DỰ ÁN THUỘC LĨNH VỰC CẤM ĐẦU TƯ

    I.Các dự án gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia và lợi ích công cộng

1.Sản xuất, chế biến các chất ma túy;

Đầu tư kinh doanh dịch vụ điều tra bí mật xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Đầu tư trong lĩnh vực thám tử tư, điều tra.

    II.Các dự án gây phương hại đến di tích lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam

4.Các dự án xây dựng trong khuôn viên của các di tích lịch sử, văn hóa quốc gia; các dự án làm ảnh hưởng xấu đến kiến trúc, cảnh quan của các     di tích lịch sử, văn hóa quốc gia.

5.Sản xuất các sản phẩm văn hóa đồi trụy, mê tín dị đoan.

6.Sản xuất đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có hại tới giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

7.Kinh doanh mại dâm; buôn bán phụ nữ, trẻ em.

8.Thử nghiệm sinh sản vô tính trên người.

III. Các dự án gây tổn hại đến sức khỏe nhân dân, làm hủy hoại tài nguyên, phá hủy môi trường

9.Sản xuất hóa chất bảng 1 (theo Công ước Quốc tế).
10.Sản xuất thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật bị cấm hoặc không được phép sử dụng tại Việt Nam.
11.Sản xuất các loại thuốc chữa bệnh cho người, các loại vắc-xin, sinh phẩm y tế, mỹ phẩm, hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn chưa được phép sử dụng tại Việt Nam.

IV.Các dự án xử lý phế thải độc hại đưa từ bên ngoài vào Việt Nam; sản xuất các loại hóa chất độc hại hoặc sử dụng tác nhân độc hại bị cấm theo quy định của các điều ước quốc tế

12.Các dự án xử lý phế thải độc hại đưa từ bên ngoài vào Việt Nam; sản xuất các loại hóa chất độc hoặc sử dụng các tác nhân độc hại bị cấm theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

V.Các dự án đầu tư khác bị cấm đầu tư theo quy định của pháp luật

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now